ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 เป็นต้น โรงเรียนจะเริ่มใช้ e-office ใหม่ โดยตัวเดิมยังคงไว้เพื่อการสืบค้นหนังสือย้อนหลัง คู่มือการใช้งาน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จะแจ้งผ่านกลุ่มสาระต่อไป มีปัญหาการใช้งาน สอบถามได้ที่ครูสุเมฆ

 

>> เข้าใช้งาน e-office ตัวใหม่คลิ๊กที่นี่
 
>> เข้าใช้งาน e-office ตัวเก่า(เพื่อค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง) คลิ๊กที่นี่