58-1-11 มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

นางสาวบุษญมาศ สุธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โครงการเส้นทางสู่ดวงดาวผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Language preference

Album info

Popular tags