สัปดาห์ภาษาไทย

ระหว่างวันที่ 17-27 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมภาษาไทยซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมมากมายอาทิ การแข่งขันวิชาการ แสดงละคร อบรมบุคลากร

Language preference

Album info

Popular tags