แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่26 ก.พ 59โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม นำโดย ดร.ชำนาญ...

นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ดร.ชำนาญ บุญวงศ์...

ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่20 ก.พ 59 ที่ผ่านมา...

มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

วันที่1พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

วันที่26-27ตุลาคม2558โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมและโรงเรียนต่างๆได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...

 • แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

  แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

  วันจันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2559 15:54
 • นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

  นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

  วันจันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2559 15:47
 • ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

  ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

  วันจันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2559 15:08
 • มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

  มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

  วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2558 09:34
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

  วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2558 09:38

สารสนเทศโรงเรียน

เข้าใช้งานระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้1
สัปดาห์นี้69
เดือนนี้251
รวมทังหมด174828

VCNT - Visitorcounter

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  ปีการศึกษา 1/2557
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ห้อง จำนวนนักเรียน นักเรียนเรียนซ้ำ รวม   ห้อง จำนวนนักเรียน นักเรียนเรียนซ้ำ รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง   ชาย หญิง ชาย หญิง
1 7 20     27   1 14 15     29
2 14 26     40   2 17 23     40
3 14 26     40   3 16 22     38
4 16 24     40   4 18 20     38
5 13 27     40   5 15 25     40
6 17 23     40   6 16 23     39
7 11 28     39   7 15 25     40
8 15 24     39   8 16 24     40
9 14 26     40   9 13 25     38
10 16 23     39   10 20 20     40
11 17 22     39   11 22 18     40
12 21 19     40   12 20 20     40
13 23 17     40   13 9 12     21
รวม 198 305 0 0 503   รวม 211 272 0 0 483
รวมทั้งสิ้น 198 305     503   รวมทั้งสิ้น 211 272     483


จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ห้อง จำนวนนักเรียน นักเรียนเรียนซ้ำ รวม   ห้อง จำนวนนักเรียน นักเรียนเรียนซ้ำ รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง   ชาย หญิง ชาย หญิง
1 15 15     30   1 7 16     23
2 10 30     40   2 13 26     39
3 13 26     39   3 13 27     40
4 16 23     39   4 15 25     40
5 15 24     39   5 14 26     40
6 15 24     39   6 12 27     39
7 14 20     34   7 10 30     40
8 15 23     38   8 11 27     38
9 12 25     37   9 10 30     40
10 19 18     37   10 10 30     40
11 19 17     36   11 9 30     39
12 18 17     35   12 26 13     39
13 14 16     30   13 18 15     33
รวม 195 278 0 0 473   รวม 168 322 0 0 490
รวมทั้งสิ้น 195 278     473   รวมทั้งสิ้น 168 322     490

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ห้อง จำนวนนักเรียน นักเรียนเรียนซ้ำ รวม   ห้อง จำนวนนักเรียน นักเรียนเรียนซ้ำ รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง   ชาย หญิง ชาย หญิง
1 11 13     24   1 12 16     28
2 9 31     40   2 14 26     40
3 13 25     38   3 12 28     40
4 11 28     39   4 12 26     38
5 10 30     40   5 13 27     40
6 11 29     40   6 13 27     40
7 13 26     39   7 10 23     33
8 12 25     37   8 9 29     38
9 7 30     37   9 10 28     38
10 6 33     39   10 8 31     39
11 5 29     34   11 8 29     37
12 20 16     36   12 23 11     34
13 17 7     24   13 13 20     33
รวม 145 322 0 0 467   รวม 157 321 0 0 478
รวมทั้งสิ้น 145 322     467   รวมทั้งสิ้น 157 321     478

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนพร้อมรุ่น
ชาย หญิง รวม
ม.1 198 305 503
ม.2 211 272 483
ม.3 195 278 473
ม.4 168 322 490
ม.5 145 322 467
ม.6 157 321 478
รวม 1074 1820 2894
ระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย
ระบบเว็บเมล์ @pkc.ac.th
คลังสื่อ บางกอกซอฟต์แวร์ (เฉพาะเครือข่ายภายใน)

ankara escort