แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่26 ก.พ 59โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม นำโดย ดร.ชำนาญ...

นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ดร.ชำนาญ บุญวงศ์...

ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่20 ก.พ 59 ที่ผ่านมา...

มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

วันที่1พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

วันที่26-27ตุลาคม2558โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมและโรงเรียนต่างๆได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...

 • แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

  แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่านที่ได้แลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

  วันจันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2559 15:54
 • นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

  นักเรียนรับมอบถ้วยพร้อมเหรีญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา

  วันจันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2559 15:47
 • ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

  ค่ายอบรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น

  วันจันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2559 15:08
 • มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

  มอบรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ

  วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2558 09:34
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558

  วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2558 09:38

สารสนเทศโรงเรียน

เข้าใช้งานระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้1
สัปดาห์นี้69
เดือนนี้251
รวมทังหมด174828

VCNT - Visitorcounter

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2500 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดแจ้งเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ทางราชการได้ส่งนายกังวาน วิริยะโกศล ศึกษาธิการอำเภอประโคนชัย มารักษาราชการแทนครูใหญ่ และให้นายสาย  กิจคณะ และนายวิลาศ  พลวัน มาช่วยทำการสอนชั่วคราวต่อมา   ปี 2501 ทางราชการได้แต่งตั้งนายพีรพันธุ์  ฉกรรจ์ศิลป์ มาดำรงตำแหน่งครู่ใหญ่
     ต่อมาราษฎรได้จัดซื้อที่ดิน 16 ไร่ 48 ตารางวา มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน ในปีงบประมาณ 2501 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 95,650 บาท สร้างอาคารถาวรขึ้นเป็นอาคารไม้2 ชั้น ขนาด 4 ห้องเรียน เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ย้ายจากวัดแจ้งมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2502
ต่อมาในปีประมาณ 2503 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณมารให้ต่อเติมอาคารเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน เฉพาะมุงหลังคาและปูพื้น 30,000 บาท และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2504 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างตีฝา ติดประตู หน้าต่าง เป็นเงิน 20,000 บาท
      -ในปี พ.ศ.2505 โรงเรียนได้ใช้เงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 9,400 บาท ซื้อที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 13 ไร่ 12 ตารางวา
     -ในปีงบประมาณ 2510 ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่  2  หลังเป็นเงิน 200,200 บาทและบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท
      -ในปีงบประมาณ 2513 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ 640,000 บาท สร้างหอประชุมและโรงอาหาร บ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นเงิน 30,000 บาท และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากองสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรเงินมอบให้โรงเรียน โดยได้รับความช่วยเหลือและติดต่อจากนายประดิษฐ์  อังศุสิงห์ นายทองเจือ  กัลป์พุมานุกูลกิจ และนายชัย  ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยสมทบอีกท่านละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ซื้อที่ดินซึ่งใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนปัจจุบันและอาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นเนื้อที่ 2ไร่ 52 ตารางวา
     -ในปีงบประมาณ 2514 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกอยู่ในโครงการ ค.ข.ช. รุ่นที่ 8 และได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ เป็นเงิน 120,000 บาท และอาคาร  คหกรรมศิลป์ เป็นเงิน 70,000 บาท บ้านพักครู 1 หลังเป็นเงิน 30,000 บาท
     -ในปีงบประมาณ 2515 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง  เป็นเงิน 100,000 บาท และห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท
    -ในปีงบประมาณ 2516 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาทและห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท
    -ในปีงบประมาณ 2517 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาทและห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท
     -ในปีงบประมาณ 2518 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง จำนวน  5 ห้องเรียน เป็นเงิน 68,400 บาท บ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 68,400 บาท และบ้านพักภารโรง 1 หลัง เป็นเงิน 40,000 บาท
   -ในปีการศึกษา 2519 กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียนประโคนชัยประถมศึกษาตอนปลาย  (บร.8)  มารวมกับโรงเรียนประโคนชัยเดิม จึงทำให้มีสถานที่เรียน 2 แห่ง คือโรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม แห่งที่ 1 ตั้งอยู่ริมถนนโชคชัยเดชอุดม และโรงเรียนประโคนชัยแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ริมถนนสายบุรีรัมย์ – ประโคนชัย และมีโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมดังนี้ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม โรงเรียนไพศาลพิทยาคม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  ในปีนี้ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 2 หลัง ให้เต็มรูป เป็นเงิน 580,000 บาท
    -ในปีงบประมาณ 2520 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ก. เป็นเงิน 300,000 บาท บ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 70,000 บาท
    -ในปีงบประมาณ 2521 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้ายนายพีรพันธุ์  ฉกรรจ์ศิลป์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนางชูจิต  พิทักษ์ผล  อาจารย์ 2 โรงเรียนวัดสระเกศ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2521
    -ในปีการศึกษา 2522 โรงเรียนได้เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.ศ. 1 – ม.ศ.5)  และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้ายนางชูจิต  พิทักษ์ผล  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนขึ้นไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2522 และแต่งตั้งนายสุพิชญ์ พิชญากูล อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนราศีไศล อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมแทน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2523
    -ในปีการศึกษา 2523 โรงเรียนได้สร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนสาย 1 เสร็จ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2520 โดยได้รับเงินบริจาค
    -ในปีการศึกษา 2524 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้ายนายสุพิชญ์  พิชญากูล ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ และได้แต่งตั้งนายดำรง  อโนภาส  ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมแทน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2524
    -ในปีการศึกษา 2524 โรงเรียนได้เปิดสอนนักศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 5 จำนวน 2 ห้องเรียน คือ ระดับ ม.4 และ ม.ศ.4 ได้ปรับปรุงสนามฟุตบอลสาย 1 โดยใช้ดินถม มูลค่า 200,000 บาท ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากครูอาจารย์ นักการภารโรง ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน โดยเฉพาะได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ก.ร.ป. กลาง หน่วยที่ 43 และปีนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 54,000 บาท
    -ในปีงบประมาณ 2524 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา เป็นค่าก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 202 ก. 1 หลัง เป็นเงิน 208,000 บาท
    -ในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชาย 1 หลัง เป็นเงิน 70,000 บาท และในปี เดียวกันนี้กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายดำรง  อโนภาส ย้ายไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนราษฎรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และแต่งตั้งให้นายไสว  คงนันทะ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526
    -ในปีงบประมาณ 2527 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 220,000 บาท   และในปีนี้ทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้สร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านพักครูด้านทิศตะวันออกถึงหอถังน้ำบาดาล ระยะทาง 200 เมตร กว้าง 5 เมตร เป็นมูลค่า 150,000 บาทเศษ
ในปีการศึกษา 2528 โรงเรียนได้จัดชั้นเรียนแบบ 10-10-10/10-10-9 รวม 50 ห้องเรียน มีนักเรียนรวม 2,699 คน และในปีนี้คณะครู – อาจารย์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้รับจัดงานบอลล์หาเงินสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออกสร้างประตูโรงเรียนมูลค่า 129,000 บาท จัดสร้างถนนลาดยางทางเข้าโรงเรียนทางทิศตะวันออก สร้างหอพระพุทธรูปและพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา โดยกำนันสุชัย ศิริฉาย    ผู้อุปการะได้จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมด้วยเครื่องจักรกล คิดเป็นมูลค่า 139,000 บาท และทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน  ประโคนชัยพิทยาคมได้อนุมัติเงินสมทบสร้างถนนอีก 50,000 บาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด  (นายพร  อุดมพงษ์)  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานรับมอบถนน หอพระพุทธรูป รั้วและประตูโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2529

    -ในปีงบประมาณ 2529 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากสามัญศึกษาสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 209,000 บาท

    -ในปีงบประมาณ 2529 – 2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 424 ล. 1 หลัง เป็นเงิน 5,790,000 บาท

    

-ในเดือนกันยายน  2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมแบบมาตรฐาน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,998,000 บาท

 -ในเดือนกันยายน 2530 นายสุรชัย  ศิริฉาย ผู้อุปการะโรงเรียน ได้จัดดินถมบริเวณอาคาร 4 ถมถนนทางเข้าโรงเรียน ด้านทิศตะวันตกโดยไม่คิดเงินกับทางโรงเรียนแต่ประการใดมูลค่า 30,000 บาทเศษ และในปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้จักสร้างรั้วด้านทิศตะวันตกโรงเรียนและด้านทิศเหนือโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน

    -ในปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายไสว  คงนันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  และมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายชวนันต์  รัชตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2530

    -ในปีงบประมาณ 2531 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 2 ชั้น แบบ 204/27 เป็นเงิน 1,557,000 บาท ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ติดตั้งโทรศัพท์1เลขหมายคือ(044)613131ภายหลังได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็น (044) 671131     

    -สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้ร่วมมือกันจัดงานบอลล์ขึ้นเพื่อนำเงินมาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์บริจาคให้ทางโรงเรียนจำนวน 1 เครื่อง

     -ในปีงบประมาณ 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 318 ล/30 เป็นเงิน 9,010,000 บาท พร้อมทั้งต่อเติมบริเวณชั้นล่างเป็นห้องสมุดโรงเรียน ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ซื้อรถโรงเรียนคือรถตู้ขนาด12ที่นั่งเป็นเงิน 600,000 บาทเศษ

     -ในปีงบประมาณ 2534 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 2 ชั้น แบบ 204/24 1 หลัง เป็นเงิน 2,826,000 บาท     ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจัดสร้างศาลากลางน้ำ เพื่อแยกงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นสัดส่วนได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตตามโครงการ คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร จำนวนเงิน 450,000 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2536 สร้างถนนเสร็จเรียบร้อย

     -ในปีการศึกษา 2534 นายชวนันท์  รัชตกุล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากกรมสามัญศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ อีก 1 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2534

    -ในปีการศึกษา 2535 สามาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้ร่วมมือกับโรงเรียนจัดผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อหาเงินในการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนจำนวน 20 เครื่อง

   -เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายชวนันท์  รัชตกุลไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยตัดขาดจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม พร้อมทั้งนี้มีคำสั่งให้นายวุฒิพงศ์  คงเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมแทน และผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ได้รับ-ส่งมอบงานราชการ เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2535

    -ในปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สาย 2 เป็นโรงเรียนสาขาเปิด สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 100 คน และได้รับมอบหมายให้  นายธีระศักดิ์  เงินประโคน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลโรงเรียนสาขาโดยจัดครู-อาจารย์จากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สาย 1 ไปช่วยปฏิบัติการสอน

     -ในปีการศึกษา 2537 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้ซื้อที่ดินด้านหลังโรงเรียน เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ในราคา 400,000 บาท มอบให้โรงเรียนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 เงินจำนวนดังกล่าวเป็นของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จำนวน300,000 บาท โดยมีนายชวลิต  วิทยาไพโรจน์ นายกสมาคมเป็นผู้แทนและเป็นของชมรมศิษย์เก่าฯ  จำนวน 100,000 บาท โดยนายทวีศักดิ์  คิดบรรจง ประธานชมรมเป็นผู้แทนการได้รับมอบที่ดินดังกล่าวอำนวยประโยชน์แก่โรงเรียนอย่างยิ่ง โรงเรียนสามารถขยายโรงอาหารสำหรับบริการนักเรียน โดยต่อเติมจากอาคารเดิม

    -กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาขาเป็นโรงเรียนเอกเทศ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ โรงเรียนสหมิตรพิทยาคม  (พลับพลาชัยพิทยาคม) โรงเรียนไพศาลพิทยาคม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  ตามประกาศลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538

       -วันที่ 26 พฤษภาคม 2538 มีการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู แทนชุดเดิมซึ่งหมดวาระ ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายธีระศักดิ์  หาญประโคน

      ในปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนเพิ่มอีก 30 เครื่อง จัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 1 ห้อง โดยการลงทุนร่วมของบริษัท ขอนแก่นทีพีดี จำกัด และบริษัท ซันดิว จำกัด บริษัทละ 400,000 บาท รวมวงเงิน 800,000 บาท

      -อนึ่งกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 200,000 บาท เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร  3 โดยเป็นงบปรับปรุงปีงบประมาณ 2538

      -ปีงบประมาณ 2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,469,000 บาท เพื่อก่อสร้างแฟลตนักการภารโรง 8 หน่วย และได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครูในการทาสีอาคาร 4 จำนวน 93,349 บาท และนายเพิ่มพูน  ทองศรี บริจาคสมทบอีก 20,000 บาท

     -ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 424 ล.(พิเศษ) ราคา 15,000,000 บาท จึงได้ขออนุมัติรื้ออาคารเรียนหลังแรกซึ่งได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2502 - 2503  อาคารเรียนอุตสาหกรรมศิลป์ – คหกรรมศิลป์ ซึ่งก่อสร้างในปี 2514 ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง 6 หน่วย สร้างเมื่อปี 2517    และส่วนหนึ่งของอาคารหอประชุม เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ และได้รับงบประมาณอีก 400,000 บาทสร้างถนนคอนกรีตระหว่างประตูทางเข้าด้านตะวันออกถึงหน้าเสาธง ด้านข้างและด้านหน้าอาคาร 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 362 เมตร และหน้าแฟลตนักการภารโรง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร และเข้าโครงการโรงเรียนยอดนิยม

       -ปีการศึกษา 2540 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายเปี่ยม  ศรีมิตรานนท์จากโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

      -ปีการศึกษา 2543 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวิฑูรย์  เชาวน์ศิริจากโรงเรียนภัทรบพิตรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

        -ปีการศึกษา  2545 เข้าโครงการธนาคารโลกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

        -วันที่ 6 กรกฎาคม 2546 ยุบกรมสามัญศึกษาโรงเรียนจึงเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546

       -ปีการศึกษา 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้แต่งตั้งนายพิทยา  ไชยมงคลจากโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

ปีการศึกษา 2550 เริ่มโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเป็นปีแรก เข้าโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจและโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(รุ่นที่2) ของกระทรวงศึกษาธิการ การปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร 3 โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงแห่งใหม่ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน และพร้อมทั้งจัดทำฐานและเสาธงใหม่(สูง 18 เมตร)ด้วยเงินอุดหนุนโรงเรียน จำนวน 273,500 บาท

โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ ส่งเสริมศักยภาพ อัจฉริยภาพ 7 ชนิด ตามทฤษฎีเฮาวาร์ การ์ดเนอร์ (Haward Garner)และก่อตั้งลูกทุ่งเฟื่องฟ้าขาว และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทำการจัดทำห้องปฏิบัติการห้องเรียนไฮเทค จำนวน 2 ห้อง จากเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจำนวน 938,747 บาท พร้อมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน 312,488 บาทจัดทำศูนย์ควบคุมปฏิบัติการห้องเรียนไฮเทค จำนวน 1000,000 บาทและดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณโรงเรียน จำนวน285,690 บาท เพื่อดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

จัดซื้อศาลาเรือนไทย 9 หลัง สำหรับไว้เป็นที่พักผ่อนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปในบริเวณโรงเรียนด้วยเงินอุดหนุน จำนวน 171,000 บาท

ดำเนินการก่อสร้างส้วมมาตรฐานหญิง ที่ 6/49 จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน1หลัง งบประมาณ 435,000 บาท และดำเนินการปรับปรุงและติดเครื่องปรับอากาศห้องประชุมอเนกประสงค์ ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1,500,000 บาท

ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 จากกระทรวงศึกษาธิการ และได้จัดทำห้องปฏิบัติการห้องเรียนไฮเทค จำนวน 2 ห้อง จากเงินอุดหนุนโรงเรียน จำนวน 555,223 บาท ดำเนินการสร้างหอพระแห่งใหม่ ณ บริเวณประตูทางเข้าฝั่งทิศตะวันตก (ประตูกลาง)ด้วยเงินอุดหนุนและเงินบริจาค รวม 349,000บาท พร้อมทั้งสร้างรั้วคอนกรีต ทางด้านทิศตะวันตกจากเงินอุดหนุนและเงินบริจาคจากครูในโรงเรียนรวม 325,050 บาท และจัดทำอัฒจันทร์สนามกีฬา 5 หลัง ด้วยเงินอุดหนุนโรงเรียน จำนวน 305,250 บาท

วันที่ 12 มกราคา พ.ศ. 2552 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศจัดกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ให้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม เป็นเครือข่าย 76 จังหวัด

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาให้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิมเป็นเครือข่าย 41 ศูนย์โรงเรียนมัธยมศึกษา 67 โรงเรียนของจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ 31 และประกาศตั้งเครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 14

จัดทำพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 (ทองสำริด) ตั้งหน้าเสาธงแห่งใหม่(หน้าอาคาร3) ด้วยเงินอุดหนุนโรงเรียน รวม 126,000 บาท

โรงเรียนสร้างห้องประชุมพีรพันธุ์ ณ อาคาร 2 ชั้นล่าง เป็นเงิน 372,434 บาท

โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555:SP2 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รูปแบบ CL10-D2 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน รูปแบบ CC Type I และระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุดรูปแบบ LCD รวมเป็นเงินจำนวน 676,440 บาท และจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จำนวน 1,143,188 บาท และได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับดำเนินการติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน(งานขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง) งบประมาณ 923,690 บาท เพื่อเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในปัจจุบัน และในปีเดียวกันโรงเรียนนำระบบสื่อการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ (offline) และออนไลน์ (online) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปลายปีพ.ศ. 2552 วงดนตรีลูกทุ่งเฟื่องฟ้าขาวได้รับรางวัลรองชนะเลิศประจำฤดูฝน ปีที่5 และได้เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายรอบรองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ในรายการชิงช้าสวรรค์คอนเทส

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.โรงเรียนประโคนพิทยาคม ใช้ระบบ E-OFFICE ในการรับ-ส่งเอกสาร

2.นายอดินันท์ ศรีชมพู ได้รับการประเมินเป็นประธานสภานักเรียนแห่งประเทศไทย

3.โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการหน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ (Star of Network)

4.โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจำทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยม เกอปาลาบาตัส บัตเตอร์เวอธ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย

5.โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้ส่ง นางสาวฐรดา มณีราชกิจ , นางสาวพาขวัญ ราชประโคน และนางสาวนริศรา คิดประโคน ซึ่งเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายดาราศาสตร์ ณ โรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์ เกอปาลาบาตัส บัตเตอร์เวอธ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

6.โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (W-CSS)

7.โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน”กับสำนักงานบริการลูกค้า กสท. (CAT) และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับบริษัท กสท. โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย ภายใต้แนวคิดหลักคือ สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.CAT ให้บริการ Internet กับโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

9.โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้สมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก (UNESCO) Associated Schools – ASPnet) ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งตอบรับการเป็นสมาชิกในโครงการและมีการประสานงานเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆหากมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป

10.โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้งบประมาณ เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,900,000 บาท โดยดำเนินการดังนี้

10.1 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนา 0.12 ม. กว้าง 4.00 ม.) จำนวน 870,190 บาท

10.2 ปรับปรุงห้องประชุม พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนา 0.12 ม. กว้าง 20 ม. ยาว 40.00 ม.) จำนวน 357,170 บาท

10.3 ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนา 0.12 ม. กว้าง 27 ม. ยาว 33 ม.) จำนวน 351,290 บาท

10.4 ปรับปรุงสนามฟุตบอล (กว้าง 65 ม. ยาว 104 ม.) พร้อมลู่วิ่ง (กว้าง 7 ม. ยาว 120 ม.) จำนวน 326,310 บาท

11.โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้งบประมาณเพื่อปรับปรุงหลังคาสำนักงานวิทยบริการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 160,000 บาท

ปีการศึกษา 2554

-โรงเรียนก่อสร้างโรงอาหารตามแบบมาตรฐาน สพฐ. 300 ที่นั่ง ด้วยเงินอุดหนุน 2,000,000 บาท

-โรงเรียนได้รับงบประมาณ (งบอุทกภัย) ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณทิศเหนือ จำนวน 938,000 บาท

-โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 600,000 บาท

-สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งแต่งตั้ง นายพิทยา ไชยมงคล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี สระบุรี และแต่งตั้ง นายสราวุธ ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

ปีการศึกษา 2555

-โรงเรียนก่อสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยเงินอุดหนุนจำนวน 2 ห้อง บริเวณด้านล่างอาคาร 5 และเช่าคอมพิวเตอร์จำนวน 82 เครื่อง

-โรงเรียนได้ดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยนำมาจ้างครูต่างชาติเจ้าของภาษามาสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทุกระดับชั้น

-โรงเรียนก่อสร้างโรงอาหารตามแบบมาตรฐาน สพฐ. 300 ที่นั่ง ด้วยเงินอุดหนุน 2,000,000 บาทและต่อเติมอีก 3 คูหาด้วยเงินบริจาคงบประมาณ 1,000,000 บาท

-โรงเรียนได้รับงบจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทฤษฎีความรู้และการอ้างอิง สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลจำนวน 1,533,300 บาท

-โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1,000,000 บาท

-วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหาเงินซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ยอดเงินผ้าป่าทั้งสิ้น 5,205,685.96 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) ยอดบริจาค ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปีการศึกษา 2556

-โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์(โทรทัศน์ ขนาด 46 นิ้ว) และระบบบริหารคอมพิวเตอร์ (Tablet) จำนวนเงิน 585,000 บาท

-ปรับปรุง – ซ่อมแซมหอประชุม – รั้ว – อาคาร 3 และทางระบายน้ำ ด้วยการทาสี ปูพื้นด้วยกระเบื้อง ทำฝ้า – เพดานและทำตาข่ายป้องกันนกพิราบ โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน

-โรงเรียนได้ดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยนำมาจ้างครูต่างชาติเจ้าของภาษามาสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทุกระดับชั้น

ระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย
ระบบเว็บเมล์ @pkc.ac.th
คลังสื่อ บางกอกซอฟต์แวร์ (เฉพาะเครือข่ายภายใน)

ankara escort